Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujausi

2012-02-07 Informacija apie teisės aktų pakeitimus

2012-02-08


Dėl aplinkos ministro
2002 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. 232 "Dėl statybos techninio reglamento
STR 1.10.01:2002 "Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas"
patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2012-01-05 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija 

Valstybės žinios: 2012-01-04 Nr.1-23
 
Dėl Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 118 "Dėl Medienos,
reikalingos nuosavų pastatų statybai, remontui ar rekonstrukcijai, kirtimo
privačiuose miškuose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2012-01-05 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija 

Valstybės žinios: 2012-01-04 Nr.1-27
 
Dėl Medžiotojo bilieto
paėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 [Priedas:
1-2  ]

Įsigalios 2012-05-01 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija 

Valstybės žinios: 2012-01-04 Nr.1-28
 
Dėl Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2001 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 171 "Dėl Vandens išteklių
naudojimo ir teršalų, išleidžiamų su nuotekomis, pirminės apskaitos ir
kontrolės tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2012-01-05 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija 

Valstybės žinios: 2012-01-04 Nr.1-29
 
Dėl Nenukirsto
valstybinio miško kainų indeksavimo koeficientų patvirtinimo

Įsigaliojo 2012-01-05 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija 

Valstybės žinios: 2012-01-04 Nr.1-30
 
Dėl Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-1055 "Dėl Leidimų
kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2012-01-05 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija 

Valstybės žinios: 2012-01-04 Nr.1-31
 
Dėl Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2002 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. 192 "Dėl
Savavališkai iškirstų medžių ir krūmų, augusių miško žemėje, ir pagamintos
apvaliosios medienos ištraukimo arba išvežimo tvarkos patvirtinimo"
pakeitimo

Įsigaliojo 2012-01-05 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija 

Valstybės žinios: 2012-01-04 Nr.1-32
 
Dėl Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 219 "Dėl
Privatizuojamų miškų kirtimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2012-01-05 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija 

Valstybės žinios: 2012-01-04 Nr.1-33
 
Dėl Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. D1-577 "Dėl Biržių
atrėžimo ir įvertinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2012-01-05 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija 

Valstybės žinios: 2012-01-04 Nr.1-34
 
Dėl Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. D1-569 "Dėl Miško
kirtimo privačiose valdose, kurioms nėra sudarytas vidinės miškotvarkos
projektas, tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2012-01-05 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija 

Valstybės žinios: 2012-01-04 Nr.1-35
 
Dėl Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. D1-313 "Dėl
Apvaliosios medienos, pagamintos privačiuose miškuose, gabenimo tvarkos aprašo
patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2012-01-05 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija 

Valstybės žinios: 2012-01-04 Nr.1-36
 
Dėl Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2007 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. D1-204 ,,Dėl Miško
sanitarinės apsaugos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2012-01-05 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija 

Valstybės žinios: 2012-01-04 Nr.1-37
 
Dėl aplinkos ministro
2008 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. D1-199 "Dėl miško atkūrimo ir įveisimo
nuostatų" pakeitimo

Įsigaliojo 2012-01-05 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija 

Valstybės žinios: 2012-01-04 Nr.1-38
 
Dėl Pastatų energinio
naudingumo sertifikavimo ekspertų atestavimo komisijos sudarymo

Įsigaliojo 2012-01-05 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija 

Valstybės žinios: 2012-01-04 Nr.1-39
 
Dėl kai kurių valstybės
įmonių miškų urėdijų vidinės miškotvarkos projektų galiojimo trukmės pratęsimo
patvirtinimo

Įsigaliojo 2012-01-05 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija 

Valstybės žinios: 2012-01-04 Nr.1-40
 
Dėl Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2009 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. 3-592 "Dėl
dokumentų, kuriuos privaloma pateikti tikrinimą atliekančioms valstybės
institucijoms laivui atplaukiant į Lietuvos Respublikos jūrų uostą ir
išplaukiant iš jo, pildymo, pateikimo ir saugojimo tvarkos patvirtinimo"
pakeitimo
 [Priedas: 2 priedas   ]
Įsigalios 2012-05-19 
Priėmė: Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerija 

Valstybės žinios: 2012-01-05 Nr.2-62
 
Dėl Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. D1-601 "Dėl statybos
techninio reglamento STR 1.02.06:2007 "Teisės eiti statybos techninės
veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos ir teritorijų
planavimo specialistų atestavimo tvarkos aprašas" patvirtinimo"
pakeitimo
 [Priedai] 
Įsigaliojo 2012-01-07 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija 

Valstybės žinios: 2012-01-06 Nr.3-77
 
Dėl Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2004 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. D1-549 "Dėl statybos
techninio reglamento STR 1.02.07:2004 "Statinio projektuotojo, statybos
rangovo, projektavimo ar statybos valdytojo, projekto ar statinio ekspertizės
rangovo teisės įgijimo tvarkos aprašas. Fizinių asmenų, juridinių asmenų, kitų
užsienio organizacijų pateiktų dokumentų, išduotų užsienio valstybėje ir
patvirtinančių teisę kilmės šalyje užsiimti statybos techninės veiklos
pagrindinėmis sritimis, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklės"
patvirtinimo" pakeitimo
 [Priedai] 
Įsigaliojo 2012-01-07 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija 

Valstybės žinios: 2012-01-06 Nr.3-78
 
Dėl Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 "Dėl Atliekas
naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo
sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2012-01-07 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija 

Valstybės žinios: 2012-01-06 Nr.3-80
 
Dėl aplinkos ministro 2004 m.
gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-717 "Dėl Ataskaitų apie Europos Parlamento
ir Tarybos direktyvos 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų įgyvendinimą
teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2012-01-07 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 
Valstybės žinios: 2012-01-06 Nr.3-81
 
Dėl verslinės žvejybos
limito Kauno mariose ir Kruonio HAE aukštutiniame baseine 2012 m.

Įsigaliojo 2012-01-08 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija 

Valstybės žinios: 2012-01-07 Nr.5-142
 
Dėl verslinės žvejybos limito
Kuršių mariose 2012 m.

Įsigaliojo 2012-01-08 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija 

Valstybės žinios: 2012-01-07 Nr.5-143
 
Dėl statybos techninio
reglamento STR 1.04.02: 2011 "Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai
tyrimai" patvirtinimo
 [Priedas: 1-5   ]
Įsigaliojo 2012-01-08 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija 

Valstybės žinios: 2012-01-07 Nr.5-144
 
Dėl Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. D1-406 "Dėl Miškų
tvarkymo schemų ir Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių
patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2012-01-08 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija 

Valstybės žinios: 2012-01-07 Nr.5-145
 
Dėl Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2011 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. D1-499 "Dėl Miškų
inventorizacijos ir ūkinių priemonių projektavimo darbų kokybės vertinimo
metodikos patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2012-01-08 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija 

Valstybės žinios: 2012-01-07 Nr.5-146
 
Dėl Stintų žvejybos vietų
ir įrankių limitų valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose patvirtinimo

Įsigaliojo 2012-01-08 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija 

Valstybės žinios: 2012-01-07 Nr.5-147
 
Dėl valstybinės reikšmės
miškų plotų schemų tikslinimo

Įsigaliojo 2012-01-08 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija 

Valstybės žinios: 2012-01-07 Nr.5-148
 
Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 634 "Dėl Bešeimininkio,
konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių
įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo,
grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2012-01-29 
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
Valstybės žinios: 2012-01-28 Nr.13-558
 
Dėl Aplinkos apsaugos
agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. AV-200 "Dėl
Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių
pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2012-02-01 
Priėmė: Aplinkos apsaugos agentūra 
Valstybės žinios: 2012-01-28 Nr.13-600
Dėl Aplinkos apsaugos
agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. AV-112 "Dėl
Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui
aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2012-02-01 
Priėmė: Aplinkos apsaugos agentūra 
Valstybės žinios: 2012-01-28 Nr.13-601
 
Dėl aplinkos ministro
2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 349 "Dėl normatyvinio dokumento LAND
20-2001 "Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimai"
patvirtinimo" pakeitimo

Įsigalios 2012-05-01 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija 

Valstybės žinios: 2012-02-02 Nr.15-673
 
Dėl Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2004 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. D1-549 "Dėl statybos
techninio reglamento STR 1.02.07:2004 "Statinio projektuotojo, statybos
rangovo, projektavimo ar statybos valdytojo, projekto ar statinio ekspertizės
rangovo teisės įgijimo tvarkos aprašas. Fizinių asmenų, juridinių asmenų, kitų
užsienio organizacijų pateiktų dokumentų, išduotų užsienio valstybėje ir
patvirtinančių teisę kilmės šalyje užsiimti statybos techninės veiklos
pagrindinėmis sritimis, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklės"
patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2012-02-03 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija 

Valstybės žinios: 2012-02-02 Nr.15-674
 
Dėl Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. D1-601 "Dėl statybos
techninio reglamento STR 1.02.06:2007 "Teisės eiti statybos techninės
veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos ir teritorijų
planavimo specialistų atestavimo tvarkos aprašas" patvirtinimo"
pakeitimo

Įsigaliojo 2012-02-03 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 
Valstybės žinios: 2012-02-02 Nr.15-675
 
Dėl Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2004 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. D1-68 "Dėl Stacionarių
taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės
metodinių rekomendacijų patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2012-02-01 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija 

Valstybės žinios: 2012-01-31 Nr.14-609
 
Dėl Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. D1-653 "Dėl teršalų
sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir
meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui
įvertinti" pakeitimo

Įsigaliojo 2012-02-01 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija 

Valstybės žinios: 2012-01-31 Nr.14-610
 
Dėl aplinkos ministro
2001 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 64 "Dėl Vykdomos ūkinės veiklos poveikio
aplinkos orui vertinimo ataskaitų rengimo, sudėties nustatymo ir įforminimo
nuostatų patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios

Įsigaliojo 2012-02-01 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija 

Valstybės žinios: 2012-01-31 Nr.14-611
 
 
 
Dėl aplinkos ministro
2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. D1-546 "Dėl Ūkio subjektų aplinkos
monitoringo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
 [Priedas:
2   ]

Reguliuojantis verslo sąlygas 2012-05-01;
Įsigalios 2012-05-01 

Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija 

Valstybės žinios: 2011-12-03 Nr.148-6962
 
Dėl Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-861 "Dėl augalų
nacionalinių genetinių išteklių sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-12-14 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija 

Valstybės žinios: 2011-12-13 Nr.152-7180
 
Dėl Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-861 "Dėl augalų
nacionalinių genetinių išteklių sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-12-14 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija 

Valstybės žinios: 2011-12-13 Nr.152-7180
 
Dėl Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. D1-674 "Dėl Sodmenų
kokybės reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-12-25 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija 

Valstybės žinios: 2011-12-24 Nr.158-7479
 
Dėl Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2005 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. D1-327 "Dėl Prekybos
apvaliąja mediena taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
 [Priedai] 
Įsigaliojo 2012-01-01 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija 

Valstybės žinios: 2011-12-24 Nr.158-7480
 
Dėl Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2011 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. D1-398 "Dėl Lietuvos
aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2011 m.
finansavimo krypčių patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-12-25 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija 

Valstybės žinios: 2011-12-24 Nr.158-7481
 
Dėl Lietuvos aplinkos
apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo atrankos komiteto sudėties
ir darbo reglamento patvirtinimo

Įsigaliojo 2011-12-25 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija 

Valstybės žinios: 2011-12-24 Nr.158-7482
 
Dėl Viešųjų pirkimų
vertinimų atlikimo ir jų rezultatų įforminimo taisyklių patvirtinimo

Įsigaliojo 2012-01-01 
Priėmė: Viešųjų pirkimų tarnyba 
Valstybės žinios: 2011-12-24 Nr.158-7494
 
Dėl Perkančiųjų
organizacijų veiklos, susijusios su viešųjų pirkimų procedūrų vykdymu,
tikrinimų taisyklių patvirtinimo
 [Priedas:
1   ]

Įsigaliojo 2012-01-01 
Priėmė: Viešųjų pirkimų tarnyba 
Valstybės žinios: 2011-12-24 Nr.158-7495
 
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymo Nr. 1S-90 "Dėl Perkančiųjų organizacijų prašymų pateikimo ir
nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-12-25 
Priėmė: Viešųjų pirkimų tarnyba 
Valstybės žinios: 2011-12-24 Nr.158-7496;
2012-01-14 Nr.8 (atitaisymas)
 
Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 "Dėl Bendrųjų
reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto
svetainėms aprašo patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-12-25 
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
Valstybės žinios: 2011-12-24 Nr.158-7469
 
Akcinių bendrovių
įstatymo 18, 20, 28, 32, 34, 37, 38, 42, 58, 59, 60, 78 straipsnių pakeitimo ir
papildymo ir Įstatymo papildymo 60(1) straipsniu ĮSTATYMAS

Įsigalios 2012-03-01 
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas 
Valstybės žinios: 2011-12-28 Nr.160-7565
 
Dėl 2012 metų pagrindinių ir
tarpinių miško kirtimų normos kitiems valstybinių miškų valdytojams
patvirtinimo
 [Priedas: 1   ]
Įsigaliojo 2011-12-29 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija 

Valstybės žinios: 2011-12-28 Nr.160-7601
 
Dėl Lietuvos saugomoms rūšims
ir jų buveinėms padarytos žalos apskaičiavimo indeksuotų bazinių tarifų 2012 m.
patvirtinimo

Įsigaliojo 2012-01-01 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija 

Valstybės žinios: 2011-12-28 Nr.160-7602
 
Dėl Laukinių gyvūnų
rūšims ir jų buveinėms padarytos žalos apskaičiavimo indeksuotų bazinių tarifų
2012 m. patvirtinimo

Įsigaliojo 2012-01-01 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija 

Valstybės žinios: 2011-12-28 Nr.160-7603
 
Dėl Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. D1-659 "Dėl finansavimo
skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas"
pakeitimo

Įsigaliojo 2011-12-29 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija 

Valstybės žinios: 2011-12-28 Nr.160-7604
 
Dėl Susipažinimo su
administraciniuose teismuose išnagrinėtų bylų medžiaga taisyklių patvirtinimo
 [Priedai] 
Įsigaliojo 2011-12-30 
Priėmė: Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerija, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba 

Valstybės žinios: 2011-12-29 Nr.161-7633
 
Dėl teisingumo ministro
2002 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 344 "Dėl Išlaidų, susijusių su civilinės
bylos nagrinėjimu, dydžių ir jų išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
pakeitimo

Įsigaliojo 2012-01-01 
Priėmė: Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerija 

Valstybės žinios: 2011-12-29 Nr.161-7640
 
Dėl Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2010 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. D1-90 "Dėl priemonės
Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų
renovavimas ir plėtra" valstybės projektų sąrašo Nr. 02 patvirtinimo"
pakeitimo
 [Priedas: 1   ]
Įsigaliojo 2011-12-30 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija 

Valstybės žinios: 2011-12-29 Nr.161-7642
 
Dėl Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 349 "Dėl Valstybinės
teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos
nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-12-30 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija 

Valstybės žinios: 2011-12-29 Nr.161-7643
 
Dėl Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-629 "Dėl Geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros
taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-12-30 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija 

Valstybės žinios: 2011-12-29 Nr.161-7645
 
Dėl Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2008 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. D1-386 "Dėl Baterijų ir
akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių
patvirtinimo" papildymo

Įsigaliojo 2011-12-30 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija 

Valstybės žinios: 2011-12-29 Nr.161-7646
 
Dėl Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2011 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. D1-776 "Dėl
VP3-1.4-AM-09-K priemonės "Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką
priemonių įgyvendinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 02
patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-12-31 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija 

Valstybės žinios: 2011-12-30 Nr.162-7708
 
Dėl Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2004 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. D1-276 "Dėl Paraiškų
dėl aplinkosaugos projektų (priemonių) finansavimo, naudojant Aplinkos apsaugos
rėmimo programos lėšas, pateikimo, šių projektų (priemonių) įvertinimo ir jų
finansavimo tvarkos aprašo bei Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų
panaudojimo tarybos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
 [Priedas:
1-4   ]

Įsigaliojo 2011-12-31 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 
Valstybės žinios: 2011-12-30 Nr.162-7709
 
Miškų įstatymo 5 ir 7
straipsnių pakeitimo ĮSTATYMAS

Įsigaliojo 2011-12-31 
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas 
Valstybės žinios: 2011-12-31 Nr.163-7744
 
Teritorijų planavimo
įstatymo 32 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMAS

Įsigaliojo 2011-12-31 
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas 
Valstybės žinios: 2011-12-31 Nr.163-7757
 
Baudžiamojo kodekso 7, 256,
270, 270(1), 271, 277(1) straipsnių pakeitimo, Kodekso priedo papildymo ir
Kodekso papildymo 270(2) straipsniu ĮSTATYMAS

Įsigaliojo 2012-01-01 
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas 
Valstybės žinios: 2011-12-31 Nr.163-7777
 
Administracinių teisės
pažeidimų kodekso 51(23), 84(3), 224, 237, 241(1), 242, 259(1) straipsnių
pakeitimo ir 84(4) straipsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMAS

Įsigaliojo 2012-01-01 
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas 
Valstybės žinios: 2011-12-31 Nr.163-7778
 
Valstybės tarnybos
įstatymo 8 ir 10 straipsnių papildymo ĮSTATYMAS

Įsigaliojo 2012-01-01 
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas 
Valstybės žinios: 2011-12-31 Nr.163-7780
 
Valstybės tarnybos
įstatymo 8, 11 ir 13 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMAS

Įsigalios 2012-03-01 
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas 
Valstybės žinios: 2011-12-31 Nr.164-7794
 
Mėgėjiškos žūklės įstatymo 2,
9 ir 10 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMAS

Įsigaliojo 2011-12-31 
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas 
Valstybės žinios: 2011-12-31 Nr.164-7796
 
Baudžiamojo proceso
kodekso 109, 219, 220, 227, 234, 254, 256, 426 straipsnių pakeitimo ir Kodekso
papildymo 308(1) straipsniu ĮSTATYMAS

Įsigaliojo 2011-12-31 
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas 
Valstybės žinios: 2011-12-31 Nr.164-7797
 
Mokesčio už aplinkos
teršimą įstatymo 2, 5, 8 straipsnių ir 3 priedėlio pakeitimo ir papildymo
ĮSTATYMAS

Įsigaliojo 2012-01-01 
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas 
Valstybės žinios: 2011-12-31 Nr.164-7798
 
Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. 1138 "Dėl Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2012-01-01 
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
Valstybės žinios: 2011-12-31 Nr.164-7811
 
Dėl Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-1055 "Dėl Leidimų
kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2012-01-01 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija 

Valstybės žinios: 2011-12-31 Nr.164-7830
 
Dėl Lietuvos Respublikos
baudžiamojo kodekso 147, 147(1), 157 ir 303 straipsnių pakeitimo, kodekso
papildymo 147(2) straipsniu ir kodekso priedo papildymo įstatymo bei Lietuvos
Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 212 straipsnio pakeitimo įstatymo
projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui

Įsigaliojo 2012-01-01 
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
Valstybės žinios: 2011-12-31 Nr.165-7862
 
 
Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2006 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. 1168 "Dėl apmokestinamųjų
gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo 2007-2012 metų
užduočių patvirtinimo" pakeitimo

Reguliuojantis verslo sąlygas; Įsigaliojo
2012-01-01 

Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
Valstybės žinios: 2011-12-31 Nr.165-7864
 
Dėl Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. D1-827 "Dėl statybos
techninio reglamento STR 1.09.06:2010 "Statybos sustabdymas. Savavališkos
statybos padarinių šalinimas. statybos pagal neteisėtai išduotą statybą
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas" patvirtinimo" pakeitimo
 [Priedas:
9 priedas   ]

Įsigaliojo 2012-01-01 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija 

Valstybės žinios: 2011-12-31 Nr.165-7876
 
Dėl Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2008 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. D1-398 "Dėl Pažymos
apie apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) formos,
Pažymos apie apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą)
formos pildymo taisyklių, Išduotų pažymų apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar)
pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) ataskaitos ir Gautų pažymų apie
apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) ir šių
pažymų paskirstymą organizacijos nariams ataskaitos teikimo tvarkos aprašo
patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2012-01-01 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija 

Valstybės žinios: 2011-12-31 Nr.165-7877
 
Dėl Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 622 "Dėl statybos
techninio reglamento STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys"
patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2012-01-01 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija 

Valstybės žinios: 2011-12-31 Nr.165-7878
 
Dėl aplinkos ministro 2002 m.
vasario 27 d. įsakymo Nr. 80 "Dėl Taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių
patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2012-01-01 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija 

Valstybės žinios: 2011-12-31 Nr.165-7879
 
 


2011-11-16 Informacija apie teisės aktų pakeitimus
2011-10-17 Informacija apie teisės aktų pakeitimus
2011-10-04 Informacija apie teisės aktų pakeitimus
2011-08-19 Informacija apie teisės aktų pakeitimus
2011-07-27 Informacija apie teisės aktų pakeitimus
2011-06-27 Informacija apie teisės aktų pakeitimus
2011-06-14 Informacija apie teisės aktų pakeitimus
2011-06-02 Informacija apie teisės aktų pakeitimus
2011-05-23 Informacija apie teisės aktų pakeitimus
2011-05-11 Informacija apie teisės aktų pakeitimus
2011-05-04 Informacija apie teisės aktų pakeitimus
2011-05-03 Informacija apie teisės aktų pakeitimus
2011-04-05 Informacija apie teisės aktų pakeitimus
2011-03-18 Informacija apie teisės aktų pakeitimus
2011-03-04 Informacija apie teisės aktų pakeitimus
2011-03-02 Informacija apie teisės aktų pakeitimus
2011-02-22 Informacija apie teisės aktų pakeitimus
2011-02-08 Informacija apie teisės aktų pakeitimus
2011-01-18 Informacija apie teisės aktų pakeitimus
2011-01-05 Informacija apie teisės aktų pakeitimus
2010-12-28 Informacija apie teisės aktų pakeitimus
2010-12-22 Informacija apie teisės aktų pakeitimus
2010-12-14 Informacija apie teisės aktų pakeitimus
2010-10-22 Informacija apie teisės aktų pakeitimus
2010-10-17 Informacija apie teisės aktų pakeitimus
2010-10-11 Informacija apie teisės aktų pakeitimus
2010-10-07 Informacija apie teisės aktų pakeitimus
2010-09-07 Informacija apie teisės aktų pakeitimus
2010-09-20 Informacija apie teisės aktų pakeitimus
2010-09-16 Informacija apie teisės aktų pakeitimus
2010-09-07 Informacija apie teisės aktų pakeitimus
2010-07-02 Informacija apie teisės aktų pakeitimus
2010-06-22 Informacija apie teisės aktų pakeitimus
2010-06-11 Informacija apie teisės aktų pakeitimus
2010-06-04 Informacija apie teisės aktų pakeitimus
2010-05-28 Informacija apie teisės aktų pakeitimus
2010-05-20 Informacija apie teisės aktų pakeitimus
2010-05-12 Informacija apie teisės aktų pakeitimus
2010-05-06 Informacija apie teisės aktų pakeitimus
2010-05-03 Informacija apie teisės aktų pakeitimus
2010-04-28 Informacija apie teisės aktų pakeitimus
2010-04-22 Informacija apie teisės aktų pakeitimus
2010-04-21 Informacija apie teisės aktų pakeitimus
2010-04-09 Informacija apie teisės aktų pakeitimus
2010-03-19 Informacija apie teisės aktų pakeitimus
2010-03-16 Informacija apie teisės aktų pakeitimus
2010-03-04 Informacija apie teisės aktų pakeitimus
2010-03-02 Informacija apie teisės aktų pakeitimus
2010-02-26 Informacija apie teisės aktų pakeitimus
2010-02-23 Informacija apie teisės aktų pakeitimus
2010-02-19 Informacija apie teisės aktų pakeitimus
2010-02-17 Informacija apie teisės aktų pakeitimus
2010-02-11 Informacija apie teisės aktų pakeitimus
2010-02-10 Informacija apie teisės aktų pakeitimus
2010-02-04 Informacija apie teisės aktų pakeitimus
2010-02-03 Informacija apie teisės aktų pakeitimus
2010-02-02 Informacija apie teisės aktų pakeitimus
2010-02-01 Informacija apie teisės aktų pakeitimus

[Archyvas]

XML