Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Pakuotė

Pakuotė

2011-01-05


Mokestis už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis sumokamas ir mokesčio už aplinkos teršimą deklaracija FR0524 pateikiama ne vėliau kaip per 60 dienų nuo mokestinio laikotarpio pabaigos teritorinei valstybinei mokesčio inspekcijai, kurios teritorijoje mokesčio mokėtojas yra įregistruotas mokesčių mokėtojų registre.
 

 
Pakuotės mokesčio tarifai:
 
Pakuotės rūšys
Tarifai
Stiklinė pakuotė
200,00 Lt/t
Plastikinė pakuotė
1800,00 Lt/t
PET(polietileno tereftalatas)
pakuotės
2000,00 Lt/t
Kombinuota pakuotė
2000,00 Lt/t
Metalinė pakuotė
2600,00 Lt/t
Popierinė ir kartoninė pakuotė
100,00 Lt/t
Medinė pakuotė
200,00 Lt/t
Kita pakuotė
200,00 Lt/t
 
 
Pakuočių  atliekų  naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotys:Apmokestinamųjų
pakuočių
atliekų pavadinimas
Naudojimas ir (ar)
perdirbimas
Užduotis (procentais),
atsižvelgiant į tai, kiek į vidaus rinką išleista apmokestinamųjų pakuočių
2009 metai
Stiklinė pakuotė
perdirbimas
65
Plastikinė pakuotė
naudojimas,
iš jo perdirbimas
30
26
PET (polietileno tereftalatas)
naudojimas,
iš jo perdirbimas
23
21
Kombinuota pakuotė
perdirbimas ar
kitoks naudojimas
25
Metalinė pakuotė
perdirbimas
48
Popierinė ir kartoninė pakuotė
naudojimas, iš jo
perdirbimas
70
70
Kita pakuotė, įskaitant ir medinę
naudojimas, iš jo
perdirbimas
35
18
2010 metai
Stiklinė pakuotė
perdirbimas
66
Plastikinė pakuotė
naudojimas,
iš jo perdirbimas
30
26
PET (polietileno tereftalatas)
naudojimas,
iš jo perdirbimas
30
26
Kombinuota pakuotė
perdirbimas ar
kitoks naudojimas
25
Metalinė pakuotė
perdirbimas
50
Popierinė ir kartoninė pakuotė
naudojimas,
iš jo perdirbimas
74
72
Kita pakuotė, įskaitant ir medinę
naudojimas,
iš jo perdirbimas
40
18
2011 metai
Stiklinė pakuotė
perdirbimas
68
Plastikinė pakuotė
naudojimas, iš jo
perdirbimas
32
27
PET (polietileno tereftalatas)
naudojimas, iš jo
perdirbimas
32
27
Kombinuota pakuotė
perdirbimas ar
kitoks naudojimas
25
Metalinė pakuotė
perdirbimas
52
Popierinė ir kartoninė pakuotė
naudojimas, iš jo
perdirbimas
78
74
Kita pakuotė, įskaitant ir medinę
naudojimas, iš jo
perdirbimas
42
20
 Nuo 2012 metų
Stiklinė pakuotė
perdirbimas
70
Plastikinė pakuotė
naudojimas, iš jo
perdirbimas
32
27
PET (polietileno tereftalatas)
perdirbimas
32
Kombinuota pakuotė
perdirbimas ar kitoks naudojimas
 
25
Kombinuota pakuotė (vyraujanti medžiaga- popierius ir
kartonas)
naudojimas,
iš jo perdirbimas
15
10
Metalinė pakuotė
perdirbimas
54
Popierinė ir kartoninė pakuotė
naudojimas,
iš jo perdirbimas
80
76
Medinė pakuotė
naudojimas,
iš jo perdirbimas
45
22
Medinė pakuotė nuo 2013 m. perdirbimas

15

Kita pakuotė
naudojimas,
iš jo perdirbimas
45
22
2013 metai
Kombinuota pakuotė (vyraujanti
medžiaga- popierius ir kartonas)
naudojimas,
iš jo perdirbimas
20
15
Nuo 2014 metų
Kombinuota pakuotė (vyraujanti
medžiaga- popierius ir kartonas)
naudojimas,
iš jo perdirbimas
25
20
 


 

 

 

Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašas
 
 
Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys apmokestinamosios pakuotės apskaitą, mokesčio apskaičiavimą ir deklaravimą
Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas (bendros nuostatos, mokesčio mokėtojai, mokestinis objektas, tarifai) (Žin., 2002, Nr.13-474)
 
Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas (Žin., 2012, Nr. 44-2163)
 
Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas (Žin.,2001, Nr.85-2968)
 
Aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės (pakuočių apskaita, į vidaus rinką išleistų pakuočių ataskaita ir pildymas,  pakuočių ženklinimas) (Žin., 2002, Nr.81-3503).
 
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. VA-63/D1-539 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. VA-61/D1-658 dėl mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0524 formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2012, 74-3868) 
 


XML