Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Kontaktai

Struktūrinių padalinių darbuotojai ir kontaktai

2012-05-02


Pavardė, vardas

Pareigos

Darbo tel.

El. paštas

ADMINISTRACIJA (Birutės g. 16, 91204, Klaipėda, el.paštas rastine@klrd.am.lt, fax 466452, tel.kodas 8-46)

Direktorius

466453

Alfredas Šepštas

Direktoriaus pavaduotojas

466450
8-686 12546

Alfredas.Sepstas@klrd.am.lt

FINANSŲ SKYRIUS

Irena Cirtautienė

Skyriaus vedėja

466457,
868676530

Irena.Cirtautiene@klrd.am.lt

Bronė Kubilienė

Vyresnioji specialistė

466459

Brone.Kubiliene@klrd.am.lt

Liuda Banienė

Vyresnioji specialistė

466459

Liuda.Baniene@klrd.am.lt

       

ADMINISTRAVIMO IR TEISĖS SKYRIUS

Laura Vitosienė 

Skyriaus vedėja

466458
8-61231745

Laura.Vitosiene@klrd.am.lt

Regina Grybienė

Vyriausioji specialistė (personalui)

466455,
868670625

Regina.Grybiene@klrd.am.lt

Vyriausioji specialistė (teisei)
466454,
861487898

Inga Jurčytė 

Vyriausioji specialistė

466453
867238110

rastine@klrd.am.lt

Eugenija Mendelienė

Vyriausioji specialistė

466453

rastine@klrd.am.lt

Evaldas Pikturna

Vyresnysis specialistas

466454
869816773

Evaldas.Pikturna@klrd.am.lt

Antanas Pikturna

Vyresnysis specialistas

466460
868610158

Antanas.Pikturna@klrd.am.lt

ADMINISTRACINIŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO SKYRIUS 

Lina Virvilienė

Skyriaus vedėja

8-46230233,
861140102

Lina.Virviliene@klrd.am.lt

Mindaugas Mačiulis

Vyriausiasis specialistas

8-44153942,
8-68610157

Mindaugas.Maciulis@klrd.am.lt

Ugnius Rauckis

Vyriausiasis specialistas

8-46367034
8-61845839

Ugnius.Rauckis@klrd.am.lt

Vitalija Bičkauskienė Vyresnioji specialistė 8-46231077 Vitalija.Bickauskiene@klrd.am.lt
Reda Turskienė
Vyriausioji specialistė 8-46231077 Reda.Turskiene@klrd.am.lt

MOKESČIŲ IR ATLIEKŲ KONTROLĖS SKYRIUS 

Inga Pipikaitė

Vedėja

466463

Inga.Pipikaite@klrd.am.lt

Genovaitė Gurčinienė

Vyriausioji specialistė

466464
8-61494931

Genovaite.Gurciniene@klrd.am.lt

Jolanta Gurbanovič

Vyriausioji specialistė

466460
8686 48871

Jolanta.Gurbanovic@klrd.am.lt

Laima Šlikienė Vyriausioji specialistė 466400
861000480
Laima.Slikiene@klrd.am.lt
Jolanta Šipulskienė
Vyriausioji specialistė 466461
868610154
Jolanta.Sipulskiene@klrd.am.lt

KONTROLĖS ORGANIZAVIMO SKYRIUS 

Skyriaus vedėjas

466462

Inga Laučytė-Mačernienė

Vyriausioji specialistė

 466463

Inga.Macerniene@klrd.am.lt

Egidijus Kiršis Vyriausiasis specialistas 466455
861231464
Egidijus.Kirsis@klrd.am.lt
Mindaugas Vaišvila Vyriausiasis specialistas 466462
868610160
Mindaugas.Vaisvila@klrd.am.lt

KLAIPĖDOS GYVOSIOS GAMTOS APSAUGOS INSPEKCIJA
(Žalgirio 11a, 93251, Klaipėda, fax. 367034,
tel.kodas 8-46)

Vitalis Marozas

Viršininkas

367034
8-61838833

Vitalis.Marozas@klrd.am.lt

Petras Sigitas Valiūnas

Vyriausiasis specialistas

367034
8-68612539

Sigitas.Valiunas@klrd.am.lt

Vadim Kondič

Vyriausiasis specialistas

367034
8-68612537

Vadim.Kondic@klrd.am.lt

Arvydas Žilinskas

Vyresnysis specialistas

367034

Arvydas.Zilinskas@klrd.am.lt

Virgilijus Olšauskas

Vyriausiasis specialistas

367034
8-68610155

Virgilijus.Olšauskas@klrd.am.lt

Donata Gureckytė

Vyresnioji specialistė

367034
8-68612601

Donata.Gureckyte@klrd.am.lt

ŠILUTĖS GYVOSIOS GAMTOS APSAUGOS INSPEKCIJA
(Tulpių 10, 99185, Šilutė, fax 52205, tel.kodas 8-441)

Stanislovas Sudeikis

Viršininkas

53942
8-69844527

Stanislovas.Sudeikis@klrd.am.lt

Vitalijus Gutauskas

Vyresnysis specialistas

53942

Vitalijus.Gutauskas@klrd.am.lt

Laimutė Bulcienė

Vyresnioji specialistė

53942
8-61514161

Laimute.Bulciene@klrd.am.lt

Mindaugas Pečiulis

Vyresnysis specialistas

53942
8-68610147

Mindaugas.Peciulis@klrd.am.lt

Ramūnas Strukčinskas Vyresnysis specialistas 53942
8-61127694
Ramunas.Strukcinskas@klrd.am.lt

Indrė Žigienė

Vyresnioji specialistė

53942
861838508

Indre.Zigiene@klrd.am.lt

Arūnas Tarvydas

Vyresnysis specialistas

53942
869880660

 Arunas.Tarvydas@klrd.am.lt

Giedrius Kurpeikis Vyresnysis specialistas 53942
867238053

 Giedrius.Kurpeikis@klrd.am.lt

JŪROS APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA
(Žalgirio 11a, 93251, Klaipėda, fax 341610,
tel.kodas 8-46)

Raimondas Šatkauskas

Agentūros vedėjas

341607
8-68610162

Raimondas.Satkauskas@klrd.am.lt

Vidmantas Tilvikas

Vedėjo pavaduotojas

341607
8-68610159

Vidmantas.Tilvikas@klrd.am.lt

Gediminas Vasiliauskas

Vyriausiasis specialistas

341607
8-68685196

Gediminas.Vasiliauskas@klrd.am.lt

Algimantas Paldauskas

Vyriausiasis specialistas

8-68610153

Algimantas.Paldauskas@klrd.am.lt

Donatas Bagočius

Vyriausiasis specialistas

 341607
8611838844

 Donatas.Bagocius@klrd.am.lt

Rimvydas Tutlys

Vyriausiasis specialistas

8-68676120

 

Bronislavas Vanagas

Vyresnysis specialistas

8-68676481

 

Romualdas Akmanas

Vyresnysis specialistas 8-61450664  

KLAIPĖDOS MIESTO AGENTŪRA
(Žalgirio 11a, 93251, Klaipėda, fax 367033,
tel.kodas 8-46)

Romualdas Dužinas

Agentūros vedėjas

366927
8-68754979

Romualdas.Duzinas@klrd.am.lt

Vladimiras Misenka

Vedėjo pavaduotojas

366927
8-68754982

Vladimiras.Misenka@klrd.am.lt

Robertas Miftachovas

Vyriausiasis specialistas

366927

Robertas.Miftachovas@klrd.am.lt

Rimantė Verbuvienė (atost.)

Vyriausioji specialistė

366927
8-61233770

Rimante.Verbuviene@klrd.am.lt

Martyna Paalksnytė (pakait.)

Vyresnioji specialistė

366927
860230596

Martyna.Paalksnyte@klrd.am.lt

Nerijus Pocius

Vyriausiasis specialistas

366927
8-61266455

Nerijus.Pocius@klrd.am.lt

Justinas Stančaitis

Vyriausiasis specialistas

366927
8682 50487

Justinas.Stancaitis@klrd.am.lt

Bronislovas Kazragis

Vyriausiasis specialistas

366927
8618 38513

 Bronislovas.Kazragis@klrd.am.lt

Marius Sanda

Vyresnysis specialistas

366927
861624487

Marius.Sanda@klrd.am.lt

Laura Dagilienė (atost.)

Vyresnioji specialistė

366927

Laura.Dagiliene@klrd.am.lt

Lina Šiugždinienė (atost.)
Vyresnioji specialistė 366927,
8-68610160
Lina.Siugzdiniene@klrd.am.lt

Žaneta Samoškienė

Vyresnioji specialistė

366927
8-62031843

Klaipedos.agentura@klrd.am.lt

PALANGOS MIESTO AGENTŪRA
(Plytų 61, 00126, Palanga, fax 51005, tel.kodas 8-460)

Ramunė  Lukaševičienė

Agentūros vedėja

51005
868676540

Ramune.Lukaseviciene@klrd.am.lt

Simona Pakusienė

Vyriausioji specialistė

51005
861229663

 Simona.Pakusiene@klrd.am.lt

Silvija Meskienė (atost.)

Vyresnioji specialistė

51005

Silvija.Meskiene@klrd.am.lt

KLAIPĖDOS RAJONO AGENTŪRA
(Kvietinių g. 8, 96140, Gargždai, fax 420323, tel.kodas 8-46) 

Algirdas Vaitkus

Agentūros vedėjas

420323,
8-68265722

Algirdas.Vaitkus@klrd.am.lt

Algimantas Pagojus

Vyriausiasis specialistas

420323
8-61472608

Algimantas.Pagojus@klrd.am.lt

Karolis Šežikas (atost.)

Vyresnysis specialistas

420323

Karolis.Sezikas@klrd.am.lt

Tadas Sudeikis (pakait.)

Vyresnysis specialistas

420323

Tadas.Sudeikis@klrd.am.lt

Vyresnysis specialistas

420323

Živilė Berneckytė
Vyresnioji specialistė 420323
868037612
Zivile.Berneckyte@klrd.am.lt

KRETINGOS RAJONO AGENTŪRA
(Tvenkinio 1, 97106, Kretinga, fax 79304 tel.kodas 8-445)

Ričardas Kašėta

Agentūros vedėjas

79304,
8-61456714

Ricardas.Kaseta@klrd.am.lt

Edmundas Mikaločius

Vyresnysis specialistas

79304
8-61042407

Edmundas.Mikalocius@klrd.am.lt

Diana Šeirienė

Vyresnioji specialistė

79304
8-68676533

Diana.Seiriene@klrd.am.lt

Neringa Grigalauskienė

Vyresnioji specialistė

79304
 8-68610148

Neringa.Grigalauskiene@klrd.am.lt

SKUODO RAJONO AGENTŪRA
(Vytauto 2, 98116, Skuodas, fax 73939, tel.kodas 8-440)

Algimantas Skersis

Agentūros vedėjas

73939
8-68610149

Algimantas.Skersis@klrd.am.lt

Mindaugas Sakalauskas

Vyriausiasis specialistas

73939
8-61636594

Mindaugas.Sakalauskas@klrd.am.lt

Živilė Kovienė Vyresnioji specialistė 73939
868225771
Zivile.Koviene@klrd.am.lt

ŠILALĖS RAJONO AGENTŪRA
(Lokystos 36, 75136, Šilalė, fax 74461, tel.kodas 8-449)

Antanas Leščauskas

Agentūros vedėjas

74461
8-61203104

Antanas.Lescauskas@klrd.am.lt

Simonas Noreika

Vyresnysis specialistas

74461
868648873

Simonas.Noreika@klrd.am.lt

Virgilijus Dvilys

Vyresnysis specialistas

74461
8-61579894

Virgilijus.Dvilys@klrd.am.lt

Valda Kvederytė-Petkuvienė

Vyresnioji specialistė

74461
8-61630793

Valda.Kvederyte-Petkuviene@klrd.am.lt

ŠILUTĖS RAJONO AGENTŪRA
(Tulpių 10, 99185, Šilutė, fax 52205, tel.kodas 8-441)

Galina Misevičienė

Agentūros vedėjas

52205
8-68222923

Galina.Miseviciene@klrd.am.lt

Valentinas Ščerveninas

Vyriausiasis specialistas

52205,
8-68676535

Valentinas.Scerveninas@klrd.am.lt

Sidona Vindžigelskienė

Vyresnioji specialistė

52205
8-61223645

Sidona.Vindzigelskiene@klrd.am.lt

TAURAGĖS RAJONO AGENTŪRA
(Prezidento 7, 72261, Tauragė, fax 61852, tel.kodas 8-446)

Darius Ciganas

Agentūros vedėjas

61852
8-61655773

Darius.Ciganas@klrd.am.lt

Petras Survilas

Vyriausiasis specialistas
(gyv. gamtai)

61852
8-68676532

Petras.Survilas@klrd.am.lt

Petras Jukna

Vyriausiasis specialistas

61852
8-61494936

Petras.Jukna@klrd.am.lt

Romas Jurgelionis

Vyriausiasis specialistas

61852

8-68610152

Romas.Jurgelionis@klrd.am.lt

Vytautas Mockus

Vyresnysis specialistas
(gyv. gamtai)

61852
8-61006561

Vytautas.Mockus@klrd.am.lt

Žaneta Aukštkalnienė Vyresnioji specialistė 61852 Zaneta.Aukstkalniene@klrd.am.lt

PAGĖGIŲ AGENTŪRA
(Vilniaus 25, LT-99287, Pagėgiai, fax 56102, tel.kodas 8-441)
  

Agentūros vedėjas

 56102
8-61838384 

Darius Rumšas

Vyriausiasis specialistas

 56102
8-61495727

Darius.Rumsas@klrd.am.lt

Justinas Laucius

Vyresnysis specialistas

56102
867238072

Justinas.Laucius@klrd.am.ltXML