Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Informacijos rinkmenos

2012-05-10 Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento disponuojamos informacijos apie aplinką sąvadas

2012-05-10


 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento disponuojamos informacijos apie aplinką sąvadas


Eil.

Nr.

Informacijos pavadinimas

Informacijos laikmenos forma

Informacijos teikimas internete

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento nuostatai

Rašytinė, elektroninė

http://klrd.am.lt/VI/index.php#r/4

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento struktūra ir struktūros schema

Rašytinė, elektroninė

http://klrd.am.lt/VI/index.php#r/216

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento darbo reglamentas

Rašytinė, elektroninė

http://klrd.am.lt/VI/index.php#a/901

4.

Agentūrų, skyrių, Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijų nuostatai

Rašytinė, elektroninė

 

5.

Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis pareigybių aprašymai

Rašytinė, elektroninė

 

6.

Departamento metinis veiklos planas

Rašytinė, elektroninė

http://klrd.am.lt/VI/index.php#r/198

7.

Departamento metinė veiklos ataskaita

Rašytinė, elektroninė

http://klrd.am.lt/VI/index.php#r/200

8.

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės vykdymo (inspekcinės veiklos) prioritetai

Rašytinė, elektroninė

http://klrd.am.lt/VI/index.php#r/198

9.

Departamento metinis patikrinimų planas

Rašytinė, elektroninė

http://klrd.am.lt/VI/index.php#r/198

10.

Departamento direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo veiklos užduotys

Rašytinė, elektroninė

http://klrd.am.lt/VI/index.php#r/157

11.

Teisės aktų, reguliuojančių ūkio subjektų priežiūrą atliekančio Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento veiklą ir įtvirtinančių gamtos išteklių naudojimo ir valstybinės aplinkos apsaugos  kontrolės reikalavimus, sąvadas (sąrašas)

Rašytinė, elektroninė

12.

Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, taisyklės

Rašytinė, elektroninė

http://klrd.am.lt/VI/index.php#r/158

13.

Ūkio subjektų, eksploatuojančių įrenginius pagal TIPK taisyklių 1 ir 2 priedus, vykdomos ūkinės veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimo tvarkos aprašas

Rašytinė, elektroninė

http://klrd.am.lt/VI/index.php#r/225

14.

Ūkio subjektų priežiūrą atliekančio Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento veiklos vertinimo kriterijų veiklos skaičiavimas

Rašytinė, elektroninė

http://klrd.am.lt/VI/index.php#r/225

15.

Ūkio subjektų konsultavimo Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamente tvarkos aprašas

Rašytinė, elektroninė

http://klrd.am.lt/VI/index.php#r/225

16.

Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų

Rašytinė, elektroninė

http://klrd.am.lt/VI/index.php#r/225

17.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento priimtų sprendimų apskundimo tvarka

Rašytinė, elektroninė

http://klrd.am.lt/VI/index.php#r/225

18.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymai

Rašytinė, elektroninė

http://klrd.am.lt/VI/index.php#r/153

19.

Asmenų prašymų, skundų (pranešimų) nagrinėjimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamente tvarkos aprašas

Rašytinė, elektroninė

http://klrd.am.lt/VI/index.php#r/158

20.

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai

Rašytinė, elektroninė

 

21.

Informacinė mokesčių kontrolės sistema, mokesčių mokėtojų už aplinkos taršą ir gamtos išteklius deklaracijos, pateiktos VMI

Elektroninė

Informacinė mokesčių kontrolės sistema http://amas1.am.lt/tais/

 

22.

Informacija  apie užsiregistravusius Gamintojų ir importuotojų sąvade alyvų, transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos, apmokestinamųjų gaminių, pripildytos gaminių pakuotės gamintojus ir importuotojus 

Eletroninė

http://193.219.55.14/evateva/

 

23.

Informacija apie Gamintojų ir importuotojų sąvade registruotų gamintojų ir importuotojų išleidžiamus į LR vidaus rinką alyvų, transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos, apmokestinamųjų gaminių kiekius

Eletroninė

http://193.219.55.14/era11/

24.

Informacija apie atliekas tvarkančių įmonių registraciją

Elektroninė

http://193.219.55.14/atvr/am.lt

 

25.

Regiono įmonių patikrinimo aktai ir privalomi nurodymai

Rašytinė

 

26.

Medžiojamų gyvūnų sumedžiojimo limitų nustatymo dokumentai

Rašytinė, elektroninė

 

27.

Informacija apie   rajono agentūros kontroliuojamoje teritorijoje sumedžiotus gyvūnus.

Rašytinė, elektroninė

 

29.

Informacija apie ypatingąsias ekologines situacijas regione

Rašytinė, elektroninė

http://klrd.am.lt/VI/index.php

XML