Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Ūkio subjektų priežiūra


2018-01-19 Per 2017 m. IV ketvirtį atliktų neplaninių patikrinimų ataskaita
2018-01-19 Per 2017 m. III ketvirtį atliktų neplaninių patikrinimų ataskaita
2018-01-19 Per 2017 m. IV ketvirtį atliktų planinių patikrinimų ataskaita
2018-01-19 Per 2017 m. III ketvirtį atliktų planinių patikrinimų ataskaita
2017-10-25 Ūkio subjektų vykdomos ūkinės veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimo tvarkos aprašai
2017-07-10 Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdant aplinkos apsaugos kontrolę, aprašas
2017-07-17 Per 2017 m. II ketvirtį atliktų neplaninių patikrinimų ataskaita
2017-07-17 Per 2017 m. II ketvirtį atliktų planinių patikrinimų ataskaita
2017-04-28 Ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančio Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento veiklos vertinimo kriterijų reikšmių skaičiavimas (2017 m.)
2017-04-27 Per 2017 m. I ketvirtį atliktų neplaninių patikrinimų ataskaita
2017-04-27 Per 2017 m. I ketvirtį atliktų planinių patikrinimų ataskaita
2017-02-01 Ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančio Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento veiklos vertinimo kriterijų reikšmių skaičiavimas (2016 m. gruodis)
2017-02-01 Ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančio Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento veiklos vertinimo kriterijų reikšmių skaičiavimas (2016 m. lapkritis)
2017-02-01 Ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančio Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento veiklos vertinimo kriterijų reikšmių skaičiavimas (2016 m. spalis)
2017-02-01 Per 2016 m. IV ketvirtį atliktų neplaninių patikrinimų ataskaita
2017-02-01 Per 2016 m. IV ketvirtį atliktų planinių patikrinimų ataskaita
2016-11-15 Per 2016 m. III ketvirtį atliktų neplaninių patikrinimų ataskaita
2016-11-15 Per 2016 m. III ketvirtį atliktų planinių patikrinimų ataskaita
2016-11-10 Ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančio Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento veiklos vertinimo kriterijų reikšmių skaičiavimas
2016-08-03 Per 2016 m. II ketvirtį atliktų neplaninių patikrinimų ataskaita
2016-08-03 Per 2016 m. II ketvirtį atliktų planinių patikrinimų ataskaita
201605-03 Per 2016 m. I ketvirtį atliktų neplaninių patikrinimų ataskaita
2016-05-03 Per 2016 m. I ketvirtį atliktų planinių patikrinimų ataskaita
2016-03-04 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2016 metų veiklos planas
2015-08-04 Administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo tvarka
2015-03-13 Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2014-ųjų metų veiklos ataskaita
2015-02-06 Informacija dėl pagrindinių taikomų administracinių nuobaudų ir žalos indeksuotų įkainių
2014-11-13 Per 2014 m. II ketvirtį atliktų neplaninių patikrinimų ataskaita
2014-11-13 Per 2014 m. II ketvirtį atliktų planinių patikrinimų ataskaita
2014-05-06 Per 2014 m. I ketvirtį atliktų planinių patikrinimų ataskaita
2014-05-06 Per 2014 m. I ketvirtį atliktų neplaninių patikrinimų ataskaita
2013-10-22 Aplinkos apsaugos pareigūnams taikoma tarnybinė atsakomybė už viešų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatų pažeidimus
2013-10-22 Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams ir tikrinamiems asmenims taikoma baudžiamoji atsakomybė už kyšio ėmimą ir (ar) kyšio davimą
2013-10-22 Ūkio subjekto atstovui taikytina administracinė atsakomybė už nepagrįstą atsisakymą teikti informaciją ir (ar) teisėtų reikalavimų nevykdymą
2013-10-22 Ūkio subjekto teisės ir pareigos patikrinimo metu
2013-10-22 Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų teisės ir pareigos patikrinimo metu
2013-10-22 Ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančio Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento veiklos vertinimo kriterijų reikšmių skaičiavimao dinamika
2013-08-19 Ūkio subjektų,eksploatuojančių įrenginius pagal TIPK taisyklių 1 ir 2 priedus, vykdomos ūkinės veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimo tvarkos aprašas
2013-04-23 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento priimtų sprendimų apskundimo tvarka
2013-04-22 (atnaujinta 2014-07-30) Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, taisyklės
2013-04-22 Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2013-ųjų metų patikrinimų planas
Ūkio subjektų apklausos anoniminė anketa
Kontroliniai klausimynai
Ūkio subjektų konsultavimo Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamente tvarkos aprašas
Teisės aktų, reguliuojančių Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento veiklą, atliekant ūkio subjektų priežiūrą, bei įtvirtinančių priežiūros sričių reikalavimus, sąrašas
Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų

[Archyvas]

XML