Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Struktūriniai padaliniai

Struktūriniai padaliniai

2012-01-18 admin, tel. 846466453

FINANSŲ SKYRIUS
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento padalinys, vykdantis finansinę Departamento veiklą, užtikrinantis racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą Departamento finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka

ADMINISTRACINIŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO SKYRIUS
Administracinių bylų nagrinėjimo skyrius yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento struktūrinis padalinys, teisinėmis priemonėmis ginantis Departamento, kaip valstybės interesų reiškėjo, interesus visų instancijų teismo, prokuratūros, vidaus reikalų sistemos institucijose, nagrinėjantis administracinių teisės pažeidimų bylas pagal Departamento pareigūnų, neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių bei kitų institucijų pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus.

ADMINISTRAVIMO IR TEISĖS SKYRIAUS
Administravimo ir teisės skyrius yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento struktūrinis padalinys, vykdantis Departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą bei jų teisėtumo užtikrinimą, teisinėmis priemonėmis ginantis Departamento, kaip valstybės interesų reiškėjo, interesus visų instancijų teismuose, kontroliuojantis Departamento valstybės tarnautojų bei darbuotojų darbo teisėtumą, vykdantis personalo administravimo ir dokumentų valdymo funkcijas Departamente, vykdantis prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus, vykdantis Departamento ūkinę veiklą, atsakingas už autotransporto tvarkymą ir naudojimą, energetinio ūkio, šilumos, vandens racionalaus panaudojimo kontrolę ir materialinių priemonių tiekimą, užtikrinantis kompiuterinių sistemų darbą.

KONTROLĖS ORGANIZAVIMO SKYRIUS
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento padalinys, organizuojantis ir koordinuojantis taršos prevenciją racionalaus gamtos išteklių naudojimo, atliekų tvarkymo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos, žemės gelmių, vandens ir nuotekų tvarkymo valdymo srityse bei aplinkos būklės regione vertinimą ir vykdo aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę aplinkosauginių mokesčių srityje.

MOKESČIŲ IR ATLIEKŲ KONTROLĖS SKYRIUS
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Mokesčių ir atliekų kontrolės skyrius yra Departamento struktūrinis padalinys, vykdantis mokesčių už aplinkos teršimą apmokestinamosios pakuotės, apmokestinamųjų gaminių, sąvartyne šalinamomis atliekomis, mokesčių iš mobilių taršos šaltinių, iš stacionarių taršos šaltinių (oras, nuotekos) ir valstybinius gamtos išteklius kontrolę, į vidaus rinką išleistų apmokestinamųjų gaminių, pakuočių ir pakuočių atliekų bei pakartotinio naudojimo pakuočių apskaitos kontrolę, gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo reikalavimų įgyvendinimo kontrolę, atliekantis gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų, savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų (toliau SAARSP) panaudojimo pagal tikslinę paskirtį kontrolę.

KLAIPĖDOS GYVOSIOS GAMTOS APSAUGOS INSPEKCIJA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento padalinys, vykdantis aplinkos apsaugos ir gyvosios gamtos išteklių naudojimo valstybinę kontrolę Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento administruojamoje teritorijoje.

ŠILUTĖS GYVOSIOS GAMTOS APSAUGOS INSPEKCIJA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento padalinys, vykdantis aplinkos apsaugos ir gyvosios gamtos išteklių naudojimo valstybinę kontrolę Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento administruojamoje teritorijoje: Kuršių mariose, Kuršių nerijoje, Šilutės rajone, Pagėgių savivaldybėje, Kuršių marių pakrantėje Klaipėdos rajone.

JŪROS APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento padalinys, vykdantis aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo kontrolę Baltijos jūros Lietuvos Respublikos ekonominėje zonoje bei teritoriniuose vandenyse, Kuršių mariose, Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Būtingės terminale.

KLAIPĖDOS MIESTO AGENTŪRA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento padalinys, vykdantis aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo kontrolę Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje.

NERINGOS MIESTO AGENTŪRA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento padalinys, vykdantis aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo kontrolę Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje.

PALANGOS MIESTO AGENTŪRA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento padalinys, vykdantis aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo kontrolę Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje.

KLAIPĖDOS RAJONO AGENTŪRA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento padalinys, vykdantis aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo kontrolę Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje.

KRETINGOS RAJONO AGENTŪRA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento padalinys, vykdantis aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo kontrolę Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje.

PAGĖGIŲ AGENTŪRA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento padalinys, vykdantis aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo kontrolę Pagėgių savivaldybės teritorijoje.

SKUODO RAJONO AGENTŪRA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento padalinys, vykdantis aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo kontrolę Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje.

ŠILALĖS RAJONO AGENTŪRA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento padalinys, vykdantis aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo kontrolę Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje.

ŠILUTĖS RAJONO AGENTŪRA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento padalinys, vykdantis aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo kontrolę Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje.

TAURAGĖS RAJONO AGENTŪRA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento padalinys, vykdantis aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo kontrolę Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje.

KLAIPĖDOS RAJONO AGENTŪRA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento padalinys, vykdantis aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo kontrolę Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje.


XML