Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas

2013-07-19 Pranešimas apie parengtą UAB „Renerga“ vėjo elektrinių parko jūroje įrengimo poveikio aplinkai vertinimo programą

2013-07-19

Paskelbimo data: 2013-07-19

 

Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas, vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2010, Nr. 89-4732 ) 18-1 punkto nuostata, informuoja apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą.
 
Suinteresuota visuomenė pasiūlymus gali teikti poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui, o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją poveikio aplinkai vertinimo subjektams ir atsakingai institucijai. Suinteresuota visuomenė, teikdama pasiūlymus dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, privalo nurodyti šią informaciją:
 
1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą;
 
2. pasiūlymo teikimo datą;
 
3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.
 


Priedai:


2013-04-04 pranešimas apie parengtą naujų gramzdinimo vietų jūroje parinkimo Šventosios uoste iškasamam gruntui poveikio aplinkai vertinimo programą
2013-03-25 Pranešimas apie parengtą smėlio karjero įrengimo Grobštų k., Klaipėdos r. PAV programą
2013-02-04 Pranešimas apie parengtą eksploatuojamo paukštyno pajėgumo padidinimo Lėliškės k., Skaudvilės sen., Tauragės raj. sav., PAV programą
2011-12-08 Pranešimas apie parengtą Suskystintų gamtinių dujų importo terminalo ir su juo susijusios infrastruktūros objektų statybos ir eksploatacijos Klaipėdos m., Klaipėdos r., Kretingos r., Palangos m., PAV programą
2011-11-18 Pranešimas apie parengtą UAB „Realco“ nepavojingų atliekų naudojimo energijai gauti (kai numatoma naudoti arba šalinti 100 ir daugiau tonų per parą atliekų) Dumpių kaime, Klaipėdos rajone, poveikio aplinkai vertinimo programą
2011-10-24 Pranešimas apie parengtą suskystintų gamtinių dujų terminalo Smeltės pusiasalyje poveikio aplinkai vertinimo programą
Informacija apie parengtą vėjo jėgainių parko Pagėgių ir Lumpėnų seniūnijose, Pagėgių savivaldybėje, poveikio aplinkai vertinimo programą
2011-07-15 Pranešimas apie parengtą Šilutės rajono Aukštumalos durpių telkinio dalies naudojimo poveikio aplinkai vertinimo programą
2011-05-24 Pranešimas apie parengtą UAB „Pamario Jėgainės“ vėjo elektrinių parko įrengimo Klaipėdos ir Kretingos rajonuose poveikio aplinkai vertinimo programą
2011-03-17 Pranešimas apie parengtą AB Lietuvos energija 110 Kv elektros perdavimo linijos Kretinga – Benaičiai statybos poveikio aplinkai vertinimo programą
2011-03-14 Pranešimas apie paruoštą naujų grunto gramzdinimo vietų jūroje parinkimo poveikio aplinkai vertinimo programą
2011-01-04 Pranešimas apie parengtą UAB „GJ Magma“ Kantvainių smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto (77,35 ha) poveikio aplinkai vertinimo programą
2010-11-26 PRANEŠIMAS APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – VĖJO JĖGAINIŲ STATYBOS TAURAGĖS RAJONE – POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMĄ
2010-09-14 Pranešimas apie parengtą UAB „Realco“ biokuro ir atliekų panaudojimo energijai gauti, gaminant šilumos ir elektros energiją ir kt. veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą
2010-09-14 PRANEŠIMAS APIE PARENGTĄ AB „GEONAFTA“ GIRKALIŲ NAFTOS TELKINIO VYSTYMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMĄ
2010-08-09 Pranešimas apie parengtą Malkų įlankos akvatorijos gilinimo maksimaliai galimiems laivams priimti poveikio aplinkai vertinimo programą
2010-08-02 Pranešimas apie paruoštą gyvenamojo namo su priklausiniais statybos ir eksploatacijos Pakalnės kaime, Rusnės sen., Šilutės raj., poveikio aplinkai vertinimo programą
2010-07-14 Pranešimas apie parengtą trijų vėjo elektrinių bei trijų transformatorinių pastočių įrengimo Sakūčių kaime, Šilutės rajone poveikio aplinkai vertinimo programą
2010-06-14 PRANEŠIMAS APIE PARENGTĄ LIŽIŲ NAFTOS GAVYBOS AIKŠTELĖS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMĄ

[Archyvas]

XML