Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Išleidžiamų ir perduodamų teršalų duomenų bazė

Išleidžiamų ir perduodamų teršalų duomenų bazė

2010-02-22

Išleidžiamų ir perduodamų teršalų duomenų tikslas – suteikti visuomenei daugiau galimybių susipažinti su informacija apie aplinką Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento kontroliuojamoje teritorijoje. Platinant šią informaciją yra prisidedama prie didesnio informuotumo aplinkosaugos klausimais.

Duomenų šaltinis – taršos objektus eksploatuojančių operatorių ataskaitos, kurias jie privalo teikti Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, jei yra viršyti Europos Bendrijos ir Tarybos Reglamento (EB) Nr.166/2006 dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro sukūrimo I ir II prieduose nurodyti tam tikros ekonominės veiklos apimčių bei išmetamų teršalų kiekio slenkstiniai dydžiai.

Nuoroda į Dėl Europos Bendrijos ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 166/2006 dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro sukūrimo


Priedai:


XML