Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Svetainės medis

- Įvadinis puslapis
- Struktūra ir kontaktai
          - Vadovas
          - Struktūros schema
          - Struktūriniai padaliniai
          - Kontaktai
          - Komisijos ir darbo grupės
          - Asmenų aptarnavimas
- Naujienos
- Artimiausi įvykiai
- Administracinė informacija
          - Nuostatai
          - Planavimo dokumentai
                    - Veiklos planai
                    - Veiklos ataskaitos
          - Veiklos sritys
          - Darbo užmokestis
          - Viešieji pirkimai
                    - Bendra informacija
                    - Teisės aktai, reglamentuojantys Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento viešuosius pirkimus
                    - Departamento vykdomi viešieji pirkimai
                    - Informacija apie mažos vertės pirkimus
          - Finansinių ataskaitų rinkiniai
          - Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
          - Strateginiai tikslai ir užduotys
          - Administracinių paslaugų teikimo aprašai
          - Vadovų darbotvarkės
          - Paskatinimai ir apdovanojimai
          - Tvarkos, taisyklės
          - Tarnybiniai lengvieji automobiliai
- Teisinė informacija
          - Teisės aktai
                    - Naujausi
                    - AM teisinė informacija
                    - LRS teisės aktų paieška
                    - Aplinkosauginiai teisės aktai
                              - Viešasis administravimas, valstybės institucijų veikla
                              - ATPK ir administracinio poveikio priemonės
                              - Žala aplinkai
                              - Poveikio aplinkai vertinimas, teritorijų planavimas, statybos
                              - Atliekos
                              - Oras
                              - Vanduo
                              - Jūra
                              - TIPK leidimai
                              - Aplinkosauginiai mokesčiai
                              - Miškai
                              - Laboratoriniai tyrimai, valstybinis monitoringas
                              - Gyvosios gamtos apsauga
                              - Finansai
                              - Personalo valdymas
                    - Ūkio subjektams
          - Teisės aktų projektai
                    - Teisės aktų projektai
                    - Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
                    - Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
                    - Pateiktos išvados ir pasiūlymai teisės aktų projektams
          - Teisės aktų pažeidimai
                    - Seimo kontrolierių pažymos
                    - Šiūrkštūs tarnybiniai nusižengimai
                    - Teismo sprendimai
                    - Valstybės kontrolierių sprendimai
          - Tyrimai ir analizės
          - Teisinio reguliavimo stebėsena
- Poveikio aplinkai vertinimas
          - PAV procedūros
                    - Informacija apie sustabdytas planuojamos ūkinės veiklos PAV procedūras
                    - Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas
                    - Informacija apie gautas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitas
                    - Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių
                    - Informacija apie priimtas atrankos išvadas dėl poveikio aplinkai vertinimo
                              - 2009 metai
                              - 2010 metai
                              - 2011 metai
                              - 2012 metai
                              - 2013 metai
                              - 2014 metai
                    - Sprendimai dėl atrankos išvadų ir sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galiojimo pratęsimo
          - Teisės aktai reglamentuojantys poveikio aplinkai vertinimą
- Taršos prevencija
          - Taršos leidimai
          - TIPK leidimai
                    - Įmonės turinčios TIPK leidimus sąrašas
                    - Informacija apie priimtas I priedo TIPK leidimų paraiškas
                    - Informacija apie išduotus/atnaujintus I priedo TIPK leidimus
          - Informacija apie aplinkos kokybę
                    - Aplinkos oras
                              - Šiltnamio dujų ataskaitos
                    - Vanduo
                    - Atliekos
                    - Monitoringas
- Išleidžiamų ir perduodamų teršalų duomenų bazė
- Paslaugos
          - Informacijos rinkmenos
          - Prašymai
- Ūkio subjektų priežiūra
- Informacija įmonėms
          - Atliekų apskaitos vykdytojams
- Informacija aplinkosauginių mokesčių mokėtojams
- Baltijos jūros aplinkos kontrolė
          - JAAA patikrinti laivai
- Neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai
- Klausimai
          - Dažniausiai užduodami klausimai
          - Siųsti klausimą
- Gyvosios gamtos apsauga
          - Žvejyba
          - Medžioklė
- Anoniminė anketa
- Darbuotojams
          - Informacija apie OpenOffice.org
          - Informacija apie Litlex
- Konkursai į laisvas pareigas
          - Konkursai į valstybės tarnybą
          - Konkursai į kitas pareigas
          - Konkurso į valstybės tarnautojo pareigas tvarka
- Nuorodos
- Korupcijos prevencija
          - Korupcijos prevencijos „Karštoji linija“
- Pranešk apie aplinkosauginius pažeidimus
- Skelbimai